Jak úspěšně napsat bakalářskou nebo diplomovou práci?

Bakalářský, magisterský a všechny ostatní diplomy mohou být klíčové pro vaši kariéru. Diplomu ale nemůžete dosáhnout, když včas neodevzdáte kvalitní bakalářskou nebo diplomovou práci. Psaní není pro každého jednoduché a tyto práce jsou hodně specifické. Poradíme vám pár tipů, jak postupovat před i během psaní této zásadní práce vašeho života.

Nejdůležitější je správná volba tématu

Nejlepší je, když si zvolíte téma, které vás zajímá. Díky tomu se vám o něm bude velmi dobře psát. Nevybírejte si ale téma jen podle toho, co máte rádi. Musíte si také předem zjistit, jestli už někdo na dané téma psal vysokoškolskou práci a zda můžete najít dostatek zdrojů. Poraďte se také s vedoucím práce. S ním můžete během chvilky jasně vymezit, jak by práce měla vypadat a podle toho budete vědět, jestli je téma ideální pro vás.

Nikdy nezapomínejte na strukturu

Každá vysoká škola má trochu jiná pravidla, ale většinou se práce strukturují podobně. Nesmí chybět teoretická část, metodologie ani širší kontext. Soustřeďte se na výzkum a analýzu dat, protože vaše práce má být postavena na faktech. Kromě toho musíte vždy splnit pár zásadních pravidel struktury. Práce musí mít:

  • titulní stranu, čestné prohlášení, poděkování,

  • obsah, abstrakt (ve dvou jazycích),

  • hlavní stať (teoretickou a praktickou část),

  • závěr, zdroje a přílohy.

Zdroje jsou klíčem k úspěchu

Právě zdroje jsou při psaní práce klíčové. Informace k psaní bakalářské práce najdete na internetu i v knihovně. Nespoléhejte se pouze na online zdroje. Měli byste vycházet také z literatury, vědeckých periodik nebo sborníků. Vždy citujte způsobem, který schvaluje vaše vysoká škola. A nezapomeňte ani na jazykovou korekturu, která vám pomůže k dosažení úspěchu.

Jak správně psát?

Tohle je dobrá otázka. Jak funguje psaní diplomové práce? Psát můžete v 1. osobě nebo použít autorský plurál (1. osobu množného čísla). Musíte to ale dodržet v celé práci. Na to si dávejte pozor. Vždy uvádějte jen fakta, nikdy své domněnky. Soustřeďte se na jednotné formátování a kontrolu gramatiky i stylistiky od odborníka. Jak postupujete při psaní závěrečné práce vy?

Zdroj obrázku: Bojan Milinkov / Shutterstock.com